Projekti

Izrada tehničkog rješenja balkonske ograde – Falkenberg

Na upit kupca izradili smo tehničko rješenje balkonske ograde na instrijskoj hali. Metalna ograda izrađuje se iz nekoliko jednakih dijelova i montažom na licu mjesta tvori jedu cjelinu. Ograda je osmišljena da bude jednostavna i elegantna. Nakon odobrenog tehničkog
rješenja u suradnji sa lokalnim partnerima kupcu je ponuđeno i kompletna izrada što je u konačnici i realizirano.
U privitku slike gdje se može vidjeti konačno rješenje.

Balkonske ograde

Izrada rješenja vanjskog i unutarnjeg stepeništa

Na zahtjev kupca izradili smo rješenje, te kompletnu radioničku dokumentaciju za kupca. Rješenje je odobreno od strane naručitelja i trenutno je u fazi izrade.

Izrada 3D modela vanjskih i unutarnjih stepenista Falkenberg 4