Uslovi korišćenja

Datum stupanja na snagu: 01. juni 2023

Molimo vas da pažljivo pročitate sljedeće uslove korišćenja web stranice ALS-STEEL d.o.o. (u daljem tekstu “web stranica”). Korišćenjem ove web stranice prihvatate da ste pročitali, razumjeli i prihvatili ove uslove u cijelosti. Ako se ne slažete s uslovima korišćenja, molimo vas da prestanete koristiti web stranicu.

  1. Intelektualno vlasništvo: Sadržaj web stranice ALS-STEEL d.o.o., uključujući tekstove, grafike, logotipe, slike, audio i video materijale, zaštićeni su autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Neovlašteno korišćenje, reprodukcija, distribucija ili modifikacija sadržaja web stranice bez prethodnog pisanog odobrenja ALS-STEEL d.o.o. strogo je zabranjeno.
  2. Informacije i odgovornost: Informacije na web stranici ALS-STEEL d.o.o. pružaju se u dobroj namjeri i u svrhu općeg informiranja. ALS-STEEL d.o.o. ne preuzima odgovornost za točnost, potpunost ili ažuriranje tih informacija. Korišćenje informacija s web stranice vrši se na vlastitu odgovornost korisnika. ALS-STEEL d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proizlaze iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja web stranice.
  3. Povezane web stranice: Web stranica ALS-STEEL d.o.o. može sadržavati veze ili reference na druge web stranice koje su izvan naše kontrole. ALS-STEEL d.o.o. ne preuzima odgovornost za sadržaj, sigurnost ili privatnost tih web stranica. Korišćenje povezanih web stranica vrši se na vlastiti rizik korisnika.
  4. Izjava o odricanju od odgovornosti: Sve informacije na web stranici ALS-STEEL d.o.o. pružaju se “kakve jesu” bez ikakvih garancija, izričitih ili podrazumijevanih. ALS-STEEL d.o.o. ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi s web stranicom, uključujući, ali ne ograničavajući se na, jamstva o točnosti, pouzdanosti ili prikladnosti za određenu svrhu.
  5. Promjene i prekid pružanja usluga: ALS-STEEL d.o.o. zadržava pravo izmjene, ažuriranja ili prekida pružanja usluga na web stranici u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. ALS-STEEL d.o.o. neće biti odgovoran prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proizlaze iz takvih promjena ili prekida
  6. Zaštita privatnosti: Prikupljanje, korišćenje i zaštita vaših osobnih podataka na web stranici ALS-STEEL d.o.o. uređeni su našom Politikom privatnosti. Molimo vas da pročitate i razumijete Politiku privatnosti kako biste bili upoznati s našim postupanjem s vašim podacima.
  7. Promjene uslova korišćenja: ALS-STEEL d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uslova korišćenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Ažurirani uslovi korišćenja bit će objavljeni na web stranici i stupaju na snagu od trenutka objave. Preporučujemo vam da redovito provjeravate ovu stranicu radi ažuriranja.
  8. Primjenjivi zakon i nadležnost: Ovi uslovi korišćenja uređuju se i tumače u skladu s zakonima Bosne i Hercegovine. Svi sporovi koji proizlaze iz korišćenja web stranice podliježu isključivoj nadležnosti sudova Bosne i Hercegovine.

Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi s uslovima korišćenja, možete nas kontaktirati putem telefona na brojeve +387 63 566 764, +387 63 855 782 ili putem e-maila na info@als-steel.ba.

Hvala vam što koristite web stranicu ALS-STEEL d.o.o.